הדברה ביולגית אוריוס

מאפייני פשפש מסוג אוריוס:

  • פשפש אוריוס היינו חרק חי הטורף מזיקים כגון: תריפסים, כנימות עלה, כנימות עש, אקריות וביצי עשים.
  • אינו יוצר נזק לצמח
  • פשפש האוריוס מת לאחר טריפת המזיקים
  • הדברה 100% טבעי

מומלץ לפעול ע”פ הוראות היצרן.

מכיל: 1000 פרטים אוריוס בתוך נשא סובין

 

276.00

האויב הטבעי של התריפס