סופית שמינית

מאפייני סופית שמינית:

  • אביזר פלסטיק קטן בצורת 8 / משקפיים
  • משמש לסתימת/קיבוע קצה צינור הטפטפת המרכזית בצינורות בקוטר של 16 ומעלה.

1.00

סופית שמינית