עוגן דיבל 20

1.00

עוגן דיבל
מאפשר קיבוע של הצנרת לקיר