תערובת קוקופרלייט Cocos 50L

תערובת קוקוס פרלייט מבית Spring מורכבת מקוקוס איכותי

ושתוף היטב ופרלייט מסוג “4קל” .

כלל התערובות מבית ספרינג נבחנות ונבדקות באופן קבוע על ידי אגרונום מוסמך.

55.00